Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Stralen

Stralen

Het stralen gebeurt volledig machinaal d.m.v. een werpstraalmachine. Daarop zijn onder verschillende hoeken acht straalturbines aangebracht die het te stralen materiaal overal weten te raken. Daarmee wordt gegarandeerd dat ook constructiestaal inclusief kop-, voet- en schetsplaten 100 % gestraald wordt. Door het feit dat onze straalturbines frequentiegeregeld zijn hebben wij de mogelijkheid om ook 3-mm. plaat te stralen, waarbij de vervormingen minimaal zijn. Wij hebben geen mogelijkheden om materiaal aan één zijde te stralen, maar kunnen op verzoek wel platen aan één zijde voorzien van menie. Dit is een fenomeen wat bij de meeste straal- en coatingbedrijven niet te realiseren is.Het straalproces is gebaseerd op de middelpuntvliedende kracht van de turbines, waardoor het straalmiddel met grote snelheid in aanraking komt met het te stralen materiaal. Dat straalmiddel is in ons geval een mix van rond en gebroken (gietstaal-)korrels met een grootte variërend van 0.4-1.4mm.

 

Hiermee kunnen wij aantoonbaar de straalnorm van SA 2,5 halen.

 

Deze norm is geen maat voor de ruwheid van het materiaal, zoals meestentijds wordt aangenomen. Het is een optische methode in de straalwereld die de reinheid aangeeft en dat er gestraald wordt totdat men er zeker van is dat walshuid, roest en vreemde voorwerpen zo zorgvuldig zijn verwijderd dat resten hiervan slechts als schaduwen, strepen of verkleuringen op het oppervlak zichtbaar zijn. De ruwheid die gecreëerd wordt door de inslag van het straalmiddel waarborgt de goede hechting van de eventueel aan te brengen verf.

 

Met onze machine kunnen wij al het Mogelijke staal stralen. De maximale afmetingen die wij kunnen hanteren zijn als volgt:

 

– lengte 24.000 mm

 

– breedte 2.500 mm

 

– hoogte 900 mm

 

Daarmee kunnen wij naast het gebruikelijke constructiestaal ook een veelvoud van andere materialen stralen. Veel particulieren weten ons inmiddels te vinden voor het stralen van nieuwe of bestaande hekwerken, velgen, landbouwwagens en ook kleinere onderdelen.

 

Voor het stralen wordt het materiaal zoveel mogelijk ontdaan van los vuil, vet en eventuele materiaalstickers. Dit om de straalkwaliteit zoveel mogelijk te bevorderen. Na het stralen wordt het materiaal beoordeeld op kwaliteit en indien nodig opnieuw gestraald. Vervolgens wordt alles op basis van de meegeleverde bonnen samengebonden/gestapeld en voorzien van naam of code.

 

Spuitwerk wordt naar de spuitcabine verplaatst om te worden voorzien van de gewenste verfsoort. Dit laatste gebeurt altijd binnen enkele uren, zodat de reinheid gewaarborgd blijft en er zelfs van enige vorm van vliegroest geen sprake kan zijn.